Bài tập bổ trợ trong chạy bộ để có sải chạy dài | Đăng Quang Marathon

Bài tập bổ trợ trong chạy bộ để có sải chạy dài | Đăng Quang Marathon
Đối với người chạy Marathon, muốn có sải chân dài chạy lướt thân cần phải tập ép dẻo, ngoài ra tập các bài hông và háng, cùng các bài bổ trợ với dây cĐối với người chạy Marathon, muốn có sải chân dài chạy lướt thân cần phải tập ép dẻo, ngoài ra tập các bài hông và háng, cùng các bài bổ trợ với dây cĐối với người chạy Marathon, muốn có sải chân dài chạy lướt thân cần phải tập ép dẻo, ngoài ra tập các bài hông và háng, cùng các bài bổ trợ với dây c