Bài tập thể lực trong chạy bộ: Thể lực tổ hợp phát triển nhóm cơ

Bài tập thể lực trong chạy bộ: Thể lực tổ hợp phát triển nhóm cơ
Đối với bài tập này, phần cơ chân các bạn sẽ bị căng cứng, nhưng các bạn sẽ không bị căng cứng chân, chuột rút khi race, vì các nhóm cơ chân đã quen vĐối với bài tập này, phần cơ chân các bạn sẽ bị căng cứng, nhưng các bạn sẽ không bị căng cứng chân, chuột rút khi race, vì các nhóm cơ chân đã quen vĐối với bài tập này, phần cơ chân các bạn sẽ bị căng cứng, nhưng các bạn sẽ không bị căng cứng chân, chuột rút khi race, vì các nhóm cơ chân đã quen v